Holiday_Check_2015

Priznanje od HolidayCheck-a!

Hotel Bristol Sarajevo je dobitnik priznanja od strane HolidayCheck-a – vodeće platforme za ocjenjivanje u Evropi!