Nagrade
Priznanje od HolidayCheck-a!
Priznanje od HolidayCheck-a!
26.02.2016

Hotel Bristol Sarajevo je dobitnik priznanja od strane HolidayCheck-a – vodeće platforme za ocjenjivanje u Evropi!